Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Blog

Kuntien digitalisaation ja tulevaisuuden huippuosaamista: Toni Auvinen aloittaa FCG:llä johtavana konsulttina

Yhteiskuntatieteiden maisteri, yrittäjä ja toimitusjohtaja Toni Auvinen aloittaa 28.2.2022 FCG Finnish Consulting Groupin johtavana konsulttina. Auvinen on aiemmin toiminut muun muassa Pohjois-Savon sote- ja maakuntauudistuksen ICT- ja digijohtajana sekä Tuusniemen kunnanjohtajana. Toni Auvisella on kunta-alalta laaja ja sektorin monet tasot kattava kokemus. Vuodesta 2001 lähtien Auvinen on toiminut ensin luottamushenkilönä ja aluekehittäjänä, sitten projektipäällikkönä ja…

Unelmat toteutuvat – monipaikkaista yrittäjyyttä

Vaimoni valittiin opettajaksi Kilpisjärvelle, joten muutamme sinne elokuussa koko perheen voimin. Samalla kun unelmamme kokea Lapin vuodenkierto toteutuu, minä pääsen harjoittamaan monipaikkaista yrittäjyyttä. Koronavuosi opetti, että vaativatkin asiantuntijapalvelut ovat hoidettavissa etäyhteyksillä virtuaalisesti. Monipaikkaisesta yrittäjyydestä puhutaan vähemmän kuin monipaikkaisesta työstä. Yritykset ovat perinteisesti kiinnitetty jo yhtiöjärjestyksessä tiettyyn paikkakuntaan. Avarastinkin kotipaikka säilyy Siilinjärvellä, vaikka yrittäjä itse muuttaa…

Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta

Tulevaisuuden kunnassa kunnan asiakas, kuntalainen, on kaiken keskiössä. Kunnan toiminta ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeista lähtien lähellä ihmistä. Uusia ja erilaisia ratkaisuja kokeillaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Digitalisaatiota hyödyntäen kuntalaisille tarjoaa suoria osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia heitä ja heidän läheisiään koskevissa asioissa. Digitaalisissa ja ihmisläheisissä kunnissa kaikki sujuu kuntalaisten kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin.…

Digitalisaation johtaminen

Digitalisaatioon mukaan lähteminen ei ole enää vaihtoehto vaan elinehto. Kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä, joka muovautuu itsestään osaksi toimintaa. Digitaalinen muutos ei synny käskemällä vaan tekemällä. Koko organisaation on ymmärrettävä digitalisaation merkitys. Onnistumiset saavutetaan matalalla hierarkialla, luovilla kokeiluilla ja ketterillä työtavoilla. Digitalisaatio on rohkeutta ylittää näkyviä tai näkymättömiä rajoja. Digitalisaation johtamista voidaan käsitellä johtamisen osa-alueena…

Digitiekartta

Digitalisaation edistämisen tiekartta on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla homma hoidetaan. Digitiekartta sisältää toimenpidekokonaisuuksia, toimenpiteitä ja niiden vastuuhenkilöitä. Tiekartassa määritellään digitalisaatiotavoitteet, digitalisaatiolupaukset ja visio mihin kuntana olemme matkalla. Digitalisaatiotavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi joustavat ja ketterät toimintamallit, digiosaamisen vahvistaminen sekä rohkaisu digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Lupauksina voidaan tarjota kunnan työntekijöille digitaalinen toimintaympäristö,…

Kuntastrategia

Kuntastrategiatyö on tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa on otettava huomioon niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Kunnissa käytännössä henkilöstö, kunnan asukkaat ja sidosryhmät. Strategian tulisi kuvata miten tavoitteet saavutetaan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta hyödyntäen. Kolmella kysymyksellä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Kuntastrategiatyö sisältää analyysi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen, joiden läpiviennissä korostetaan osallisuutta…

Kuntien digitalisaatio

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä. Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntien digitalisaatiosta on yhtä monta toteutusta kuin Suomessa kuntia. Digitalisaatio on muuttanut tapojamme elää ja tehdä työtä, käyttää palveluja sekä osallistua ja vaikuttaa. Digitalisaation myötä asioinnin ja työskentelyn ja tulisi olla aiempaa helpompaa.…

Digitalisaatio ratkaisee kaiken!

Odotukset niin julkisen talouden tasapainottamisesta, rakenteellisista muutoksista kuin myös asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamisesta perustuvat digitalisaatioon. Onni onnettomuudessa. Koronan vaikutuksesta yhteiskunnallisessa digitalisaatiossa harpattiin helposti muutama vuosi eteenpäin. Julkisella sektorilla päästiin miettimään asiakkaiden palvelemista ilman fyysistä kontaktia, minkä myötä riippuvuus ajasta ja paikasta on menettänyt merkitystään. Digitalisaation hyödyt voivat olla teknisiä, toiminnallisia, taloudellisia, hallinnollisia, tiedollisia ja sosiaalisia.…

Menneisyyden vai tulevaisuuden kunta

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. On tullut aika kyseenalaistaa vallitsevat lainalaisuudet ja miettiä, miten kunta voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä: kuntalaisten arjen helpottamista. Se vaatii suunnitelmia, investointeja, toteutusta ja valvontaa. Kaikkein eniten se vaatii kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Tänä päivänä onnistuminen edellyttää kehityksen eturintamassa olemista ja uusien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. Muutos…

Puhutaan arjen digitalisaatiosta myös kuntavaaleissa

Kuntavaalit lähestyvät samalla kun vietämme koronakriisin etäyhteiskunnan vuosipäivää. Olemme vuoden ajan tottuneet etätöihin, Team-palavereihin, varanneet aikaa ensin koronatestiin, pian myös rokotusjonon, tilanneet ruokaa ja vaatteita verkkokaupasta sekä pitäneet yhteyttä toisimme videopuheluilla. Olemme seuranneet Wilma- viestejä koulujen tapahtumista, pitäneet etäkoulua ja viestineet opettajille, ettei oma lapsi tänään tule kouluun tai hoitoon nuhaisuuden takia. Suomi on ottanut sen digiloikan yhteiskunnan kaikilla osaalueilla, josta olimme puhuneet kaksikymmentä vuotta. …

Kuntajohtajien vaihtovuosikymmen

Irtisanouduin Tuusniemen kunnanjohtajan virasta vuonna 2017 oltuani jo vuoden verran virkavapaalla Pohjois-Savon liiton ICT- ja digijohtajan tehtävän takia. Sen jälkeen kiinnostustani on kyselty useamman kunnan tai kaupungin johtotehtävään. Toistaiseksi olen kuitenkin ollut tyytyväinen luovan yrittäjän rooliin kunnille asiantuntijapalveluja tarjoavassa yrityksessäni. Samalla olen jatkanut kunnan- ja kaupunginjohtajien haku- ja valintaprosessien seuraamista. Seurattavaa onkin riittänyt johtajien eläköityessä,…

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 15.3.2019 säädettiin vaiheittain voimaan astunut Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti. Lailla ohjeistetaan digitaalisten palveluiden suunnittelua ja ylläpitoa, palvelujen tarjoamista sekä palvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista. Viranomaisen on esimerkiksi tarjottava jokaiselle mahdollisuus…

Avarastissa rakennetaan kuntien tulevaisuutta

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. On tullut aika kyseenalaistaa vallitsevat lainalaisuudet ja miettiä, miten kunta voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä: kuntalaisten arjen helpottamista. Se vaatii suunnitelmia, investointeja, toteutusta ja valvontaa. Kaikkein eniten se vaatii kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Tänä päivänä onnistuminen edellyttää kehityksen eturintamassa olemista ja uusien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. Muutos…

Kuntien murros – ja kuinka siitä tehdään mahdollisuus

Kuntatalous, digitalisaatio ja vihonviimeisimpänä korona – viimeinen vuosikymmen on ravistellut kuntien hallintoa ja palveluja ennennäkemättömällä tavalla. Toisaalta, pakko on ollut paras muusa; uusien toimintatapojen käyttöönotto ja reagointikyvyn nopeuttaminen, kaksi kunnallisen päätöksenteon klassista riippaa, ovat ottaneet merkittäviä edistysaskeleita, kun varsinaista vaihtoehtoa ei ole ollut. Iso haaste piilee ajattelutavassa. Kun liian monessa kunnassa edelleen vierastetaan muutoshalukkuutta ja…

Kiireestä kiireettömyyteen ja osallistumisesta läsnäoloon

Sain suunnitella ja toteuttaa Enontekiön kunnalle koulutus- ja konsultointipäivät, jotka järjestettiin tällä viikolla Enontekiön kirkonkylässä Hetassa Ounasjärven pohjoisrannalla. Päivien teemana oli digitalisaatio, muutos ja uudistuminen. Kävimme läpi askeleita kuntien digitalisaatioon, visioita tulevaisuuden kunnasta sekä digistrategian ja tiekartan valmistelemista. Päivät toteutettiin ajan hengen mukaisesti hybridimallilla. Luottamushenkilöt ja laajennetun johtoryhmän jäsenet osallistuivat paikan päällä tai etänä, miten…

Toimivat digipalvelut uusina lähipalveluina

Toimivat digipalvelut ovat uusia laajasti ja ajasta ja paikasta riippumattomasti saatavilla olevia lähipalveluja, joissa tietoturva ja tietosuoja on korostetusti huomioitu. Palvelujen saavutettavuus on verkkomaailman esteettömyyttä, jolloin mahdollisimman moni voi käyttää palveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuuden edistäminen on valtiovarainministeriön mukaan olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavat verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka…

Kun kuntien digitalisaatiosta tuli kilpailukykytekijä!

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä. Kuntien kulmakivet ovat vakaa talous ja kestävä rahoitus, toimivat ja riittävät peruspalvelut sekä asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa. Uskallan väittää, että noihin tavoitteisiin ei enää päästä ilman digitalisaatiota, yhteistyötä ja avoimuutta! Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntien digitalisaatiosta on yhtä…

Asiakaskokemuksen tavoitetila kunnissa

Palvelumuodot Palvelut on kehitetty ja muotoiltu tarpeideni ja toiveideni mukaisesti. Palvelut ovat nykyaikaisia ja helposti saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Käytän palveluja omatoimisesti sähköisesti ja palvelujen käyttämiseen on tarjottu tarvitsemaani tukea. Digitaalisten ja perinteisten palvelumallien raja hälvenee. Tietojen käyttö Yhteisasiointi eri toimijoiden välillä on sujuvaa. Tietojani käytetään tietoturva ja tietosuoja huomioiden palvelutuotantoon osallistuvien kesken niin,…

Työntekijäkokemuksen tavoitetila kunnissa

Kehittyminen Olen saanut esimieheltäni riittävät tiedot ja tuen. Voin kehittää omaa työtäni ja olen saanut osallistua organisaation kehittymiseen. Suhtautuminen kokeilukulttuuriin on myönteistä ja siihen on varattu resursseja. Sisäiset ja ulkoiset verkostot sekä uudet digitaaliset yhteisöt edistävät työtäni. Uuden oppiminen on tärkein työelämätaito. Työolosuhteet Nykyaikaisten työvälineiden, laitteiden ja tietojärjestelmien avulla työ sujuu tehokkaasti missä vaan. Työskentely…

15 askelta kuntien digitalisaatioon!

Don´t panic! Kuntien digitalisaatio on haltuun otettavissa juuri sinulle sopivalla nopeudella ja laajuudella. Pääasia on, että aloitat ja otat muutkin mukaan. Digitalisaation edistäminen on avoimuutta ja yhdessä tekemistä.Tulevaisuuden kunta on alustaratkaisu, joka mahdollistaa kuntalaisten, yrityksien ja yhteisöjen osallistumisen. Kunta ei tuota kaikkia palveluja itse vaan hyödyntää kumppaneita ja naapureita. Avoimuus ja yhteistyö ovat kunnan tärkeimmät…

Kuka viestii kunnasta?

Erityisesti pienehköissä kunnissa yksittäisenkin viranhaltijan viestintäaktiivisuus tai viestintäpassiivisuus voi luoda mielikuvan koko kunnan viestinnän tasosta. Edistyksellisimmissä kunnissa on viestintävastaavan vakanssinkin puuttuessa saatu luotua viestintätiimit, jotka pitävät kunnan viestintää elävänä ja persoonallisena esimerkiksi somekanavia aktiivisesti hyödyntäen. Somefeediin tuotetaan sisältöä niin asumisen, varhaiskasvatuksen, koulujen, keittiön, kulttuurin ja vapaa-ajan toiminnan osalta. Myös poliittisia toimijoita on innostettu mukaan ja…

Visioikaamme tulevaisuutta, jonka haluamme yhdessä luoda (tulevaisuussarjan osa 7.)

Kunta vuonna 2035 on ensisijaisesti asukkaidensa yhteisö. Yhteisöllisyys rakentuu sekä virtuaalisesti että paikallisesti ja fyysisesti. Ihmisläheisyys tarkoittaa kuntalaisten tuntemista, kuntalaiskohtaista palvelua, jatkuvaa vuorovaikutteisuutta sekä kohdennettua informaatiota ja yhteydenpitoa. Kuntalaisen tulee kokea, että kunta toimii hänen etujensa mukaisesti, hänestä välitetään ja hänet otetaan tosissaan. Ongelmien hoitamisen lisäksi myös ongelmien taustoja etsitään ja ongelmien syntymistä ennakoidaan. Kuntaa…

Digitalisaatio tuottaa välineet kuntien haasteisiin (tulevaisuussarjan osa 6.)

Digitalisaatio tasoittaa kuntien eroja maantieteellisten sijaintien osalta. Esineiden internetin rinnalle kehittyy ihmisten internet, jossa ihmiset ovat yhteydessä tietoverkkoon ja toisiinsa. Tulevaisuudessa digitaalinen kunta nousee maantieteellistä kaksostaan merkityksellisemmäksi. Digitalisaatio tuottaa kaikki ne välineet, joilla kuntien suurimmat haasteet ratkaistaan. Tässä auttaa suomalaisten korkea sivistys- ja koulutustaso sekä yleinen teknologiamyönteisyys. Myös lainsäädäntö ottaa aimo harppauksia täysin digitaalisen toimintaympäristön…

Kunta tekijästä tekojen alustaksi ja mahdollistajaksi (tulevaisuussarjan osa 5.)

Kunta vuonna 2035 on kaikin puolin nykyhetkeä älykkäämpi, ennakointikykyisempi, yhteisöllisempi sekä asiakaslähtöisempi. Kunta on myös uudistuja, joka kykenee aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön ja laajempaan avoimuuteen kumppaneidensa kanssa. Tulevaisuuden kunta keskittyy ydintehtäväänsä, joka on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Kunta järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla, yhdessä kuntalaisten kanssa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikki kunnat tavoittelevat…

Kuntatalous ei saa syödä koronan tuomia hyötyjä ja oppeja (tulevaisuussarjan osa 4.)

Tulevaisuuden tarkastelu on tärkeää kaikilla tasoilla, niin yksittäisten henkilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden, yhteiskunnan kuin myös koko globaalin maailman näkökulmasta. Tulevaisuuteen kannattaa valmistautua Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 -kirjassakin esiteltäviä tulevaisuustaitoja opettelemalla. Onneksemme ihmisten selviytymis- ja sopeutumiskyky nopeasti muuttuvan maailman ennakoimattomissa ja yllättävissä tilanteissa näyttäisi vahvistuvan. Puhutaan resilienssistä sietää vastoinkäymisiä ja jatkaa lannistumatta. Ihmiset ovat tilanteen niin…

Miltä tulevaisuus näyttää – mihin se johtaa? (tulevaisuussarjan osa 3.)

Tulevaisuuden tarkastelu on vaikeaa, jopa mahdotonta. Mutta monesti juuri kaikkein vaikeimmat asiat ovat myös kaikkein merkityksellisimpiä. Tulevaisuuden tarkastelua voi rajoittaa sitoutuminen tämän päivän normeihin, lakeihin ja asetuksiin. Suomessa, ja kasvaneessa määrin myös Euroopan unionissa, lähes kaikki on pitkälle ja tarkasti säädeltyä. Tämä voi taata vakaan yhteiskunnan mutta myös rajoittaa ketteryyttä ja muuntautumiskykyä. Lait ja asetukset…

Teknologisesta vallankumouksesta inhimilliseen vallankumoukseen (tulevaisuussarjan osa 2.)

Työn ja toimeentulon muutos sekä jatkuvan oppimisen tarve haastaa jokaisen. Uusien teknologioiden tulva, etenevä robotisaatio ja kehittyvä tekoäly, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, lohkoketjut ja esineiden internet vyöryvät vauhdilla. Kyse ei ole enää siitä, mitä teknologialla voidaan tehdä vaan siitä mitä teknologian annetaan tai pitäisi tehdä. Mutta onko ihminen valmis tähän kaikkeen? Onko Homo sapiensin evoluutio…

Tulevaisuuden tarkastelu on tärkeää kaikilla tasoilla (tulevaisuussarjan osa 1.)

Yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon toivoisi johtavan vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Vielä vuonna 2020 näkyvissä on muunkinlaisia vaihtoehtoja. Kaikki eivät ota ilmastonmuutosta tosissaan, maailmalla soditaan edelleen, köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Koronaviruksen kaltaiset pandemiat ovat ehkä tulleet jäädäkseen. Samalla kun maailmanlaajuinen integraatio etenee myös kansallisuusaatteet voimistuvat ja geopoliittiset asemat huojuvat. Suomessa väestö vanhenee ja ilman maahanmuuttoa…

Unohda jo se rantatonttikampanja!

Mietitäänkö kunnassasi rantatonttikampanjan käynnistämistä? Onko budjettiin varattu jo useampi tonni rahaa visuaalisen ilmeen luontiin sekä printti- ja somemainontaan? Ole kiltti ja unohda koko juttu! Maksettu, yksittäinen kampanja toimii vain, jos kuntasi tuottaa maksetun kampanjan tueksi jatkuvaa viestintäsisältöä. Pitkäjänteisellä viestintätyöllä olette monikanavaisesti kertoneet jo kotvan aikaa, millaisia muita palveluja kunnastanne rantatonttien lisäksi löytyy. Olette varmasti kertoneet…

Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035

Uudessa kirjassani visioidaan ihannekuvaa digitaalisesta ja ihmisläheisestä kunnasta vuonna 2035. Käytännössä tarinaa kunnasta, jossa kaikki sujuu kuntalaisen kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin. Kirjassa seurataan yhden perheen elämää kalenterivuoden ajan yhdistäen faktaa, fiktiota ja scifiä kiinnostavan tarinan muotoon. Blogin kuvana käyttämääni mallinnusta olen avannut kirjan lopussa seuraavasti: ”Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 -malli perustuu tekniseen kunta-alustaan,…

Ethän enää odota aggressiivisesti faksin vieressä viestiä muuttajalta?

Maaseudun ja pikkukuntien tulevaisuutta on maalailtu synkin värein monia vuosia. Muutamaa suurinta on väitetty Suomen ainoiksi kasvukunniksi ja muille on herkästi tyrkytelty näivettyvien kuntien leimaa. Kesän tilastot kertovat, että korona heilautti näitäkin mannerlaattoja. Muuttoliike on koronakevään aikana suuntautunut poikkeuksellisen paljon kaupunkien ulkopuolelle. Kriisi on kypsyttänyt monen pohdinnat siitä, onko suurkaupunki sittenkään se mieluisin asuinympäristö. Koronakriisi…

Avarasti-verkkokaupan asiantuntijat

Avarasti-verkkokaupasta tilattujen palvelujen tuottamisesta vastaavat kunta-alan asiantuntijat, joista esittelemme tässä blogissa Tonin ja Minnan. TONI AUVINEN, YTM, yrittäjä, toimitusjohtaja, digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen asiantuntija ”Olen koulutukseltani yhteiskuntatieteiden maisteri ja suorittanut lisätutkintoja mm. johtamisesta, yrittämisestä ja matkailusta. Kasvoin perheyrityksessä ja perustin ensimmäisen yritykseni vuonna 2001 ja toisen 2005. Toimin yhdentoista vuoden ajan kunnallisissa ja maakunnallisissa luottamustehtävissä…

Avarastin tarina 2020

Toni Auvinen Avarasti Oy on kuntien digitalisaation, muutoksen ja uudistumisen ykköstoimija, joka tarjoaa kunta-alan asiantuntijapalveluja kunnille, kuntayhtymille ja kuntien yhtiöille. Yrityksen visiona on tavoittaa kaikki Suomen kunnat vuoteen 2025 mennessä! Avarastin muuton ollessa loppusuoralla uusiin toimitiloihin yrityskeskus Innocumissa Siilinjärvellä on aika avata Avarastin tarinaa. Yrittäjä Toni Auvinen on toiminut kunta-alalla vuodesta 2001 mm. valtuuston puheenjohtajana,…

Tarvitseeko kunta brändin?

Brändistä voi tulla mieleen kalliilla rahalla ostettu mainoskampanja, johon vain hyvätuottoisilla yrityksillä on varaa. Maineesta puolestaan ihmiseen, yritykseen tai organisaatioon liittyvät mielikuvat, jotka ovat syntyneet toimijan käytöksen perusteella. Minä väitän, että kuntamarkkinointia ei voi tehdä ansiokkaasti ilman, että kunnan brändiä, kunnan ydinolemusta ja ominaisuuksia on mietitty. Brändi määrittelee, miten kunta käyttäytyy, miten kunta näyttäytyy ja…

Onko asiakaskokemuksella väliä?

Tilasin tuotteita verkosta ja valitsin toimitusvaihtoehdoksi noudon yrityksen paikallisesta myymälästä. Tilaaminen sujui hyvin ja toimitusilmoitus saapui kohtuullisessa ajassa. Myymälässä nouto tapahtui kassan kyljestä, joten hetken se jonotutti, kun myyjiä oli vain yksi. Paketti kuitenkin löytyi ja sain sen henkkareita näyttämällä käsiini. En muista, että olisin tässä vaiheessa nähnyt mitään hymyyn tai edes sinnepäin viittaavaa, mutta…

Avarastin julkaisemia sisältöjä löydät myös seuraavista kanavista: