Design a site like this with WordPress.com
Aloitus

Unelmat toteutuvat – monipaikkaista yrittäjyyttä

Vaimoni valittiin opettajaksi Kilpisjärvelle, joten muutamme sinne elokuussa koko perheen voimin. Samalla kun unelmamme kokea Lapin vuodenkierto toteutuu, minä pääsen harjoittamaan monipaikkaista yrittäjyyttä. Koronavuosi opetti, että vaativatkin asiantuntijapalvelut ovat hoidettavissa etäyhteyksillä virtuaalisesti. Monipaikkaisesta yrittäjyydestä puhutaan vähemmän kuin monipaikkaisesta työstä. Yritykset ovat perinteisesti kiinnitetty jo yhtiöjärjestyksessä tiettyyn paikkakuntaan. Avarastinkin kotipaikka säilyy Siilinjärvellä, vaikka yrittäjä itse muuttaaJatka lukemista ”Unelmat toteutuvat – monipaikkaista yrittäjyyttä”

Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta

Tulevaisuuden kunnassa kunnan asiakas, kuntalainen, on kaiken keskiössä. Kunnan toiminta ja palvelut suunnitellaan ja toteutetaan kuntalaisten tarpeista lähtien lähellä ihmistä. Uusia ja erilaisia ratkaisuja kokeillaan yhdessä kuntalaisten kanssa. Digitalisaatiota hyödyntäen kuntalaisille tarjoaa suoria osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia heitä ja heidän läheisiään koskevissa asioissa. Digitaalisissa ja ihmisläheisissä kunnissa kaikki sujuu kuntalaisten kannalta mahdollisimman helposti ja hyvin.Jatka lukemista ”Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta”

Digitalisaation johtaminen

Digitalisaatioon mukaan lähteminen ei ole enää vaihtoehto vaan elinehto. Kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä, joka muovautuu itsestään osaksi toimintaa. Digitaalinen muutos ei synny käskemällä vaan tekemällä. Koko organisaation on ymmärrettävä digitalisaation merkitys. Onnistumiset saavutetaan matalalla hierarkialla, luovilla kokeiluilla ja ketterillä työtavoilla. Digitalisaatio on rohkeutta ylittää näkyviä tai näkymättömiä rajoja. Digitalisaation johtamista voidaan käsitellä johtamisen osa-alueenaJatka lukemista ”Digitalisaation johtaminen”

Digitiekartta

Digitalisaation edistämisen tiekartta on suunnitelma, miksi ja mitä digitalisoidaan, missä järjestyksessä ja millaisella aikataululla homma hoidetaan. Digitiekartta sisältää toimenpidekokonaisuuksia, toimenpiteitä ja niiden vastuuhenkilöitä. Tiekartassa määritellään digitalisaatiotavoitteet, digitalisaatiolupaukset ja visio mihin kuntana olemme matkalla. Digitalisaatiotavoitteiksi voidaan asettaa esimerkiksi joustavat ja ketterät toimintamallit, digiosaamisen vahvistaminen sekä rohkaisu digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen. Lupauksina voidaan tarjota kunnan työntekijöille digitaalinen toimintaympäristö,Jatka lukemista ”Digitiekartta”

Kuntastrategia

Kuntastrategiatyö on tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen valintaa muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa on otettava huomioon niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät. Kunnissa käytännössä henkilöstö, kunnan asukkaat ja sidosryhmät. Strategian tulisi kuvata miten tavoitteet saavutetaan menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta hyödyntäen. Kolmella kysymyksellä: Mistä tulemme? Missä olemme? Mihin haluamme mennä? Kuntastrategiatyö sisältää analyysi-, suunnittelu- ja toteutusvaiheen, joiden läpiviennissä korostetaan osallisuuttaJatka lukemista ”Kuntastrategia”

Kuntien digitalisaatio

Kunta on paikallistasolla toimiva julkishallinnon yksikkö, jolla on oma rajattu alueensa ja väestönsä. Digitalisaatio tai digitalisoituminen tarkoittaa digitaalisen tietotekniikan yleistymistä arkielämän toiminnoissa. Kuntien digitalisaatiosta on yhtä monta toteutusta kuin Suomessa kuntia. Digitalisaatio on muuttanut tapojamme elää ja tehdä työtä, käyttää palveluja sekä osallistua ja vaikuttaa. Digitalisaation myötä asioinnin ja työskentelyn ja tulisi olla aiempaa helpompaa.Jatka lukemista ”Kuntien digitalisaatio”

Digitalisaatio ratkaisee kaiken!

Odotukset niin julkisen talouden tasapainottamisesta, rakenteellisista muutoksista kuin myös asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamisesta perustuvat digitalisaatioon. Onni onnettomuudessa. Koronan vaikutuksesta yhteiskunnallisessa digitalisaatiossa harpattiin helposti muutama vuosi eteenpäin. Julkisella sektorilla päästiin miettimään asiakkaiden palvelemista ilman fyysistä kontaktia, minkä myötä riippuvuus ajasta ja paikasta on menettänyt merkitystään. Digitalisaation hyödyt voivat olla teknisiä, toiminnallisia, taloudellisia, hallinnollisia, tiedollisia ja sosiaalisia.Jatka lukemista ”Digitalisaatio ratkaisee kaiken!”

Menneisyyden vai tulevaisuuden kunta

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. On tullut aika kyseenalaistaa vallitsevat lainalaisuudet ja miettiä, miten kunta voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä: kuntalaisten arjen helpottamista. Se vaatii suunnitelmia, investointeja, toteutusta ja valvontaa. Kaikkein eniten se vaatii kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Tänä päivänä onnistuminen edellyttää kehityksen eturintamassa olemista ja uusien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. MuutosJatka lukemista ”Menneisyyden vai tulevaisuuden kunta”

Kuntajohtajien vaihtovuosikymmen

Irtisanouduin Tuusniemen kunnanjohtajan virasta vuonna 2017 oltuani jo vuoden verran virkavapaalla Pohjois-Savon liiton ICT- ja digijohtajan tehtävän takia. Sen jälkeen kiinnostustani on kyselty useamman kunnan tai kaupungin johtotehtävään. Toistaiseksi olen kuitenkin ollut tyytyväinen luovan yrittäjän rooliin kunnille asiantuntijapalveluja tarjoavassa yrityksessäni. Samalla olen jatkanut kunnan- ja kaupunginjohtajien haku- ja valintaprosessien seuraamista. Seurattavaa onkin riittänyt johtajien eläköityessä,Jatka lukemista ”Kuntajohtajien vaihtovuosikymmen”

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 15.3.2019 säädettiin vaiheittain voimaan astunut Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain tarkoituksena on edistää digitaalisten palvelujen saatavuutta, laatua, tietoturvallisuutta sekä sisällön saavutettavuutta ja siten parantaa jokaisen mahdollisuuksia käyttää yhdenvertaisesti digitaalisia palveluja mahdollisimman helposti. Lailla ohjeistetaan digitaalisten palveluiden suunnittelua ja ylläpitoa, palvelujen tarjoamista sekä palvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista. Viranomaisen on esimerkiksi tarjottava jokaiselle mahdollisuusJatka lukemista ”Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta”