Menneisyyden vai tulevaisuuden kunta

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. On tullut aika kyseenalaistaa vallitsevat lainalaisuudet ja miettiä, miten kunta voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä: kuntalaisten arjen helpottamista. Se vaatii suunnitelmia, investointeja, toteutusta ja valvontaa. Kaikkein eniten se vaatii kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Tänä päivänä onnistuminen edellyttää kehityksen eturintamassa olemista ja uusien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. MuutosJatka lukemista ”Menneisyyden vai tulevaisuuden kunta”

Avarastissa rakennetaan kuntien tulevaisuutta

Muutos on tullut jäädäkseen myös kuntiin. On tullut aika kyseenalaistaa vallitsevat lainalaisuudet ja miettiä, miten kunta voi parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tärkeintä tehtäväänsä: kuntalaisten arjen helpottamista. Se vaatii suunnitelmia, investointeja, toteutusta ja valvontaa. Kaikkein eniten se vaatii kykyä ajatella asioita uudesta näkökulmasta. Tänä päivänä onnistuminen edellyttää kehityksen eturintamassa olemista ja uusien mahdollisuuksien aktiivista hyödyntämistä. MuutosJatka lukemista ”Avarastissa rakennetaan kuntien tulevaisuutta”

Kuntien murros – ja kuinka siitä tehdään mahdollisuus

Kuntatalous, digitalisaatio ja vihonviimeisimpänä korona – viimeinen vuosikymmen on ravistellut kuntien hallintoa ja palveluja ennennäkemättömällä tavalla. Toisaalta, pakko on ollut paras muusa; uusien toimintatapojen käyttöönotto ja reagointikyvyn nopeuttaminen, kaksi kunnallisen päätöksenteon klassista riippaa, ovat ottaneet merkittäviä edistysaskeleita, kun varsinaista vaihtoehtoa ei ole ollut. Iso haaste piilee ajattelutavassa. Kun liian monessa kunnassa edelleen vierastetaan muutoshalukkuutta jaJatka lukemista ”Kuntien murros – ja kuinka siitä tehdään mahdollisuus”

Visioikaamme tulevaisuutta, jonka haluamme yhdessä luoda (tulevaisuussarjan osa 7.)

Kunta vuonna 2035 on ensisijaisesti asukkaidensa yhteisö. Yhteisöllisyys rakentuu sekä virtuaalisesti että paikallisesti ja fyysisesti. Ihmisläheisyys tarkoittaa kuntalaisten tuntemista, kuntalaiskohtaista palvelua, jatkuvaa vuorovaikutteisuutta sekä kohdennettua informaatiota ja yhteydenpitoa. Kuntalaisen tulee kokea, että kunta toimii hänen etujensa mukaisesti, hänestä välitetään ja hänet otetaan tosissaan. Ongelmien hoitamisen lisäksi myös ongelmien taustoja etsitään ja ongelmien syntymistä ennakoidaan. KuntaaJatka lukemista ”Visioikaamme tulevaisuutta, jonka haluamme yhdessä luoda (tulevaisuussarjan osa 7.)”

Digitalisaatio tuottaa välineet kuntien haasteisiin (tulevaisuussarjan osa 6.)

Digitalisaatio tasoittaa kuntien eroja maantieteellisten sijaintien osalta. Esineiden internetin rinnalle kehittyy ihmisten internet, jossa ihmiset ovat yhteydessä tietoverkkoon ja toisiinsa. Tulevaisuudessa digitaalinen kunta nousee maantieteellistä kaksostaan merkityksellisemmäksi. Digitalisaatio tuottaa kaikki ne välineet, joilla kuntien suurimmat haasteet ratkaistaan. Tässä auttaa suomalaisten korkea sivistys- ja koulutustaso sekä yleinen teknologiamyönteisyys. Myös lainsäädäntö ottaa aimo harppauksia täysin digitaalisen toimintaympäristönJatka lukemista ”Digitalisaatio tuottaa välineet kuntien haasteisiin (tulevaisuussarjan osa 6.)”

Kunta tekijästä tekojen alustaksi ja mahdollistajaksi (tulevaisuussarjan osa 5.)

Kunta vuonna 2035 on kaikin puolin nykyhetkeä älykkäämpi, ennakointikykyisempi, yhteisöllisempi sekä asiakaslähtöisempi. Kunta on myös uudistuja, joka kykenee aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön ja laajempaan avoimuuteen kumppaneidensa kanssa. Tulevaisuuden kunta keskittyy ydintehtäväänsä, joka on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja alueen elinvoimaa. Kunta järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla, yhdessä kuntalaisten kanssa. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaikki kunnat tavoittelevatJatka lukemista ”Kunta tekijästä tekojen alustaksi ja mahdollistajaksi (tulevaisuussarjan osa 5.)”

Kuntatalous ei saa syödä koronan tuomia hyötyjä ja oppeja (tulevaisuussarjan osa 4.)

Tulevaisuuden tarkastelu on tärkeää kaikilla tasoilla, niin yksittäisten henkilöiden, yhteisöjen, organisaatioiden, yhteiskunnan kuin myös koko globaalin maailman näkökulmasta. Tulevaisuuteen kannattaa valmistautua Digitaalinen ja ihmisläheinen kunta 2035 -kirjassakin esiteltäviä tulevaisuustaitoja opettelemalla. Onneksemme ihmisten selviytymis- ja sopeutumiskyky nopeasti muuttuvan maailman ennakoimattomissa ja yllättävissä tilanteissa näyttäisi vahvistuvan. Puhutaan resilienssistä sietää vastoinkäymisiä ja jatkaa lannistumatta. Ihmiset ovat tilanteen niinJatka lukemista ”Kuntatalous ei saa syödä koronan tuomia hyötyjä ja oppeja (tulevaisuussarjan osa 4.)”

Miltä tulevaisuus näyttää – mihin se johtaa? (tulevaisuussarjan osa 3.)

Tulevaisuuden tarkastelu on vaikeaa, jopa mahdotonta. Mutta monesti juuri kaikkein vaikeimmat asiat ovat myös kaikkein merkityksellisimpiä. Tulevaisuuden tarkastelua voi rajoittaa sitoutuminen tämän päivän normeihin, lakeihin ja asetuksiin. Suomessa, ja kasvaneessa määrin myös Euroopan unionissa, lähes kaikki on pitkälle ja tarkasti säädeltyä. Tämä voi taata vakaan yhteiskunnan mutta myös rajoittaa ketteryyttä ja muuntautumiskykyä. Lait ja asetuksetJatka lukemista ”Miltä tulevaisuus näyttää – mihin se johtaa? (tulevaisuussarjan osa 3.)”

Teknologisesta vallankumouksesta inhimilliseen vallankumoukseen (tulevaisuussarjan osa 2.)

Työn ja toimeentulon muutos sekä jatkuvan oppimisen tarve haastaa jokaisen. Uusien teknologioiden tulva, etenevä robotisaatio ja kehittyvä tekoäly, virtuaalinen ja lisätty todellisuus, lohkoketjut ja esineiden internet vyöryvät vauhdilla. Kyse ei ole enää siitä, mitä teknologialla voidaan tehdä vaan siitä mitä teknologian annetaan tai pitäisi tehdä. Mutta onko ihminen valmis tähän kaikkeen? Onko Homo sapiensin evoluutioJatka lukemista ”Teknologisesta vallankumouksesta inhimilliseen vallankumoukseen (tulevaisuussarjan osa 2.)”

Tulevaisuuden tarkastelu on tärkeää kaikilla tasoilla (tulevaisuussarjan osa 1.)

Yhteiskunnallisen keskustelun ja päätöksenteon toivoisi johtavan vastuulliseen ja kestävään tulevaisuuteen. Vielä vuonna 2020 näkyvissä on muunkinlaisia vaihtoehtoja. Kaikki eivät ota ilmastonmuutosta tosissaan, maailmalla soditaan edelleen, köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat. Koronaviruksen kaltaiset pandemiat ovat ehkä tulleet jäädäkseen. Samalla kun maailmanlaajuinen integraatio etenee myös kansallisuusaatteet voimistuvat ja geopoliittiset asemat huojuvat. Suomessa väestö vanhenee ja ilman maahanmuuttoaJatka lukemista ”Tulevaisuuden tarkastelu on tärkeää kaikilla tasoilla (tulevaisuussarjan osa 1.)”